Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS

Informacje o dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest wsparciem na rozwój pracowników i pracodawców w całej Polsce. Środki pochodzące z tego funduszu są ogólnodostępne, więc mogą je pozyskać zarówno przedsiębiorstwa prywatne, fundacje, organy samorządowe jak i wszystkie jednostki z sektora publicznego. Jedynym warunkiem koniecznym jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu.

 

W roku 2023 na rozwój kompetencji będzie dostępne ponad 219 mln zł.

Dzięki środkom KFS można uzyskać dofinansowanie wynoszące 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie może pokryć nawet 100 % kosztów !

Dofinansowanie przypadające na jedną osobę może się różnić w zależności od powiatu, lecz z reguły jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

-> Link do źródła

W celu uzyskania szczegółowych informacji w Państwa regionie polecamy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy aby sprawdzić listę aktualnych naborów z KFS. 

Wielkość dotacji KFS 2023 wg. województw