Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa HPLC/U-HPLC w praktyce

Trener

Sebastian Zalewski

Od lat związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Specjalista Analiz Instrumentalnych. Doświadczony dydaktyk i praktyk. Autor szeregu metod analitycznych. Jego specjalnością jest chromatografia cieczowa i żelowa.

Cena

Sprawdź w terminarzu aktualną ofertę

* zniżka dla studentów 23%, cena netto=cenie brutto, gdy FV wystawiana jest na osobę prywatną (studenta)

W cenie: 3 dni – 20 godz. szkolenia podzielonego na teoretyczne i praktyczne bloki, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Opis Kursu

Szkolenie nastawione jest na praktyczne aspekty pracy z techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC/U-HPLC, począwszy od przygotowania aparatury do pracy, poprzez wykonanie analizy, aż do opracowania wyników pod kątem oznaczeń jakościowych oraz ilościowych. W ramach zajęć przedstawione zostaną również podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych. Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu chromatografii, jednak korzystna będzie podstawowa znajomość chemii. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami pracy, przygotowanie do swobodnej realizacji bieżących zadań oraz szybkiego rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów, występujących podczas pracy z techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

dla kogo?

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które rozpoczynają, bądź planują rozpocząć pracę z chromatografią cieczową, ale również do wszystkich osób, które chcą poznać działanie oraz możliwości chromatografu cieczowego HPLC oraz U-HPLC.

Harmonogram*

*Harmonogram poglądowy- szczegółowe godziny rozpoczęcia się kursu mogą ulegać drobnym modyfikacjom w zależności od terminu danej edycji

Dzień 1. 13.00-19.00

Teoria (4 h)

 1. Klasyfikacja metod chromatograficznych

 2. Podstawy teoretyczne procesu rozdzielania

 3. Zastosowania chromatografii cieczowej

 4. Rodzaje układów chromatograficznych

 5. Budowa i zasady działania chromatografu cieczowego

 6. Detektory w chromatografii cieczowej – charakterystyka, budowa zastosowanie.

 7. Kolumny w chromatografii cieczowej – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.

 8. Fazy ruchome w chromatografii cieczowej

 9. Podstawowe parametry opisujące proces chromatograficznego rozdzielania

 10. Wpływ poszczególnych parametrów na rozdzielanie

 11. Analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii cieczowej, metody Integracji chromatogramów

 12. Podstawowe metody przygotowania próbek do badań

 13. Problemy w chromatografii cieczowej – sposoby ich rozwiązywania i unikania.

Praktyka (2 h)

 1. Przedstawienie budowy oraz omówienie zasad działania poszczególnych elementów chromatografu HPLC/U-HPLC. Pokazanie różnic między HPLC i U-HPLC.

 2. Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy.

 3. Oprogramowania sterującego pracą chromatografu cieczowego w praktyce.

Dzień 2. 09.00-17.00

Praktyka (8 h)

 1. Przygotowanie chromatografu do pracy

 2. Sprawdzanie poprawności działania systemu

 3. Dobór warunków chromatograficznych

 4. Optymalizacja procesu rozdzielania, praktyczne wykorzystanie parametrów opisujących układ chromatograficzny

 5. Analiza jakościowa próbek wybranych produktów

 6. Praktyczne rozwiązywanie problemów aparaturowych

 7. Konserwacja chromatografu

Dzień 3. 09.00-15.00

Praktyka (6 h)

 1. Przygotowanie chromatografu do pracy

 2. Elucja gradientowa w praktyce

 3. Opracowanie i Walidacja nowych metod chromatograficznych

 4. Analiza jakościowa i ilościowa. Analiza próbek wybranych produktów leczniczych / spożywczych / kosmetycznych / przemysłowych.

 5. Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatury, wykonanie krzywej kalibracyjnej.

 6. Interpretacja i integracja otrzymanych wyników.

 7. Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.