Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES)

Trener

Mgr inż. Ewelina Milewska

Magister inżynier nauk chemicznych. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Kierowniczka Działu R&D w EkotechLAB. Zarządza realizacją wszystkich nietypowych zleceń trafiających do laboratorium. Dzielnie szkoli wszystkich nowych pracowników. Opracowuje oraz wdraża nowe metody badań. Specjalistka od techniki ICP. Auditorka wewnętrzna ISO 9001, 17025 i 18001. Specjalistka BHP. 

Cena

Sprawdź aktualną ofertę w terminarzu

* zniżka dla studentów 23%, cena netto=cenie brutto, gdy FV wystawiana jest na osobę prywatną (studenta)

W cenie: 2 dni – 12 godz. szkolenia podzielonego na teoretyczne i praktyczne bloki, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Opis Kursu

Szkolenie nastawione jest na praktyczne aspekty pracy z techniką optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES), począwszy od przygotowania aparatury do pracy, poprzez wykonanie analizy, aż do opracowania wyników pod kątem oznaczeń jakościowych oraz ilościowych. W ramach zajęć przedstawione zostaną również podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu techniki ICP-OES oraz analizy otrzymanych danych. Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu techniki ICP-OES, jednak korzystna będzie podstawowa znajomość chemii.

dla kogo?

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które rozpoczynają, bądź planują rozpocząć pracę ze spektrometrem ICP-OES, ale również do wszystkich osób, które chcą poznać działanie oraz możliwości spektrometru ICP-OES. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami pracy, przygotowanie do swobodnej realizacji bieżących zadań oraz szybkiego rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów, występujących podczas pracy z techniką optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej.

Program kursu:

Dzień 1. 09.00-15.00

Teoria (2 h)

 1. Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES) – ogólna charakterystyka.
 2. Metody wprowadzania próbek do systemu pomiarowego.
 3. Budowa i działanie palnika ICP – tworzenie plazmy.
 4. Interferencje w analizie ICP-OES i sposoby ich eliminacji.
 5. ICP-OES – praktyczne zastosowanie.

Praktyka (4 h)

 1. Omówienie elementów budowy spektrometru.
 2. Optymalizacja parametrów pomiarowych.
 3. Utworzenie programu pomiarowego.
 4. Przygotowanie wzorców wielopierwiastkowych do krzywych wzorcowych.

Dzień 2. 09.00-15.00

Teoria (2 h)

 1. Przygotowanie próbek do analizy.
 2. Mineralizacja próbek do analizy.
 3. Interpretacja wyników.
 4. Elementy kontroli jakości w technice ICP-OES.
 5. Najczęściej występujące problemy w technice ICP-OES – sposoby ich rozwiązywania i unikania.

*Po części praktycznej

6. Test sprawdzający wiedzę.

7. Zakończenie szkolenia i wręczenie świadectw.

Praktyka (4 h)

 1. Przygotowanie próbek do analizy.
 2. Mineralizacja próbek.
 3. Analiza jakościowa i ilościowa.
 4. Omówienie wyników.