Walidacja metod analitycznych (W)

Trener

Mgr inż. Aleksandra Osękowska

 • Magister inżynier nauk chemicznych. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
 • Kierownik działu Analiz Konopi, którym zarządza całkowicie autonomicznie. Odpowiada za wdrożenie ISO 17025 w laboratorium Cannalabs. Opracowuje oraz wdraża nowe metody badań produktów konopnych.

Cena

Sprawdź aktualną ofertę w terminarzu

* zniżka dla studentów 23%, cena netto=cenie brutto obowiązuje, gdy FV wystawiana jest na osobę prywatną (studenta)

W cenie: 8 godz. szkolenia podzielonego na teoretyczne i praktyczne bloki, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia kursu.

Opis Kursu

Szkolenie nastawione jest na praktyczne aspekty pracy z walidacja metod analitycznych, w przystępny sposób w połączeniu z praktycznymi aspektami zapoznają się Państwo z podstawami walidacji.

dla kogo?

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które pragną opanować podstawy walidacji metod analitycznych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami walidowania metod analitycznych.

Program kursu:

Praktyka (1 h)

 1. Przygotowanie roztworów wzorcowych

 2. Kalibracja aparatu

 3. Wykonanie krzywej wzorcowej

Teoria (3 h)

 1. Wyznaczanie zakresu roboczego metod

 2. Wyznaczanie powtarzalności i odtwarzalności

 3. Wyznaczanie odporności na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne – wrażliwości na zakłócenia pochodzące z matrycy próbki

 4. Wyznaczanie czułości,

 5. Wyznaczanie dokładności i poprawności.

 6. Wyznaczanie selektywności metod,

 7. Wyznaczanie liniowości

 8. Szacowania niepewności

Lunch (ok. g. 13.30)

Praktyka (4 h)

 1. Analiza chromatograficzna przygotowanych wzorców.

 2. Integracja chromatogramów,

 3. Przygotowanie krzywych kalibracyjnych.

 4. Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.