(prosimy sprawdzić poprawność adresu)
Jeśli wymagana jest faktura
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ekotechlab Marek Klein S.K.A. z siedzibą w Gdańsku, w celu przesłania oferty handlowej na adres e-mail podany w powyższym formularzu kontaktowym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania od Ekotechlab zaprzestania przetwarzania danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@ekotechlab.pl z adresu, którego dotyczy zgoda.