Szkolenia i kursy laboratoryjne w 2023 roku!

Zapraszamy na kursy i szkolenia laboratoryjne w 2023 roku. 

W bierzącym roku planujemy przeprowadzić szkolenia z:

chromatografii cieczowej (HPLC),

chromatografii gazowej (GC-MS) 

optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES)

oraz walidacji metod analitycznych. 

Więcej aktualności w terminarzu.