W 2024 roku kontynuujemy oferowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie chromatografii, obejmujących kursy takie jak Chromatografia Gazowa ze Spektrometrią Mas (GC-MS), Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa (HPLC/U-HPLC), a także kursy związane z Optyczną Spektrometrią Emisyjną ze Wzbudzeniem w Plazmie (ICP-OES) i Walidacją Metod Analitycznych. Szkolenia te są skierowane do szerokiego grona odbiorców, począwszy od osób rozpoczynających pracę z chromatografią, po zaawansowanych użytkowników tych technik. Programy kursów łączą w sobie elementy teoretyczne oraz praktyczne, zapewniając uczestnikom kompleksowe przygotowanie do pracy z nowoczesnym sprzętem analitycznym.

Każdy z kursów jest zaprojektowany tak, aby uczestnicy mogli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w laboratorium. Przykładowo, szkolenie z zakresu HPLC/U-HPLC skupia się na praktycznych aspektach pracy z techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej, od przygotowania aparatury po opracowanie wyników analiz jakościowych i ilościowych. Kursy są prowadzone przez doświadczonych specjalistów i praktyków, co gwarantuje wysoką jakość przekazywanej wiedzy.

GCLC oferuje zniżki dla studentów, a uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikaty ukończenia kursu. Szkolenia odbywają się w akredytowanym laboratorium R&D, co zapewnia dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy.