HPLC/U-HPLC super przydatna technika, ale do czego? 

Od momentu zaprezentowania tej techniki w 1967 roku przez Hubera i Hulsmana[1], wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) stała się podstawową metodą rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego różnych składników w mieszaninie.

Te trzy wyżej wymienione główne sposoby wykorzystania HPLC umożliwiają skorzystanie z tej techniki analitycznej w wielu zastosowaniach. Poniżej przedstawiono kilka z tych, cieszących się najwyższą popularnością.

Przemysł farmaceutyczny

Jednym z najczęstszych zastosowań HPLC jest proces wytwarzania produktów farmaceutycznych. HPLC to niezawodny i precyzyjny sposób sprawdzania czystości produktu leczniczego. W rezultacie może pomóc producentom farmaceutycznym w opracowaniu produktów o najwyższej czystości. Jednakże, ze względu na wysoki koszt przy wykorzystaniu tej techniki na skalę przemysłową, nie jest to zazwyczaj podstawowa metoda, przy masowej produkcji leków, ale już np. w kontroli jakości i owszem.

Diagnostyka medyczna

Ponieważ technika ta może być stosowana do oddzielania składników z mieszanin, HPLC nadaje się również do analizy składników odżywczych we krwi i innych próbkach medycznych. Ponownie, chociaż jest to drogie w porównaniu z alternatywami rozwiązanie, HPLC może zapewnić znacznie dokładniejsze wyniki przy pomiarach takich parametrów jak niedobór witaminy D. W tym przypadku zamiast bezpośredniego pomiaru witaminy D można wykorzystać HPLC do pomiaru stężenia 5-hydroksywitaminy D [25(OH)D] – metabolitu związanego z produkcją witaminy D.

Analiza kryminalistyczna

Podobnie jak w diagnostyce medycznej, HPLC jest również stosowana do wykrywania śladów leków lub substancji zabronionych w moczu. Zwykle stosowana w połączeniu ze spektrometrią mas, technika ta może być stosowana do wykrywania szeregu substancji zakazanych: od środków dopingujących, metabolitów i koniugatów, po opioidy, kokainę, LSD, konopie indyjskie i ketaminę. Po wykryciu śladów narkotyków wyniki HPLC mogą być wykorzystane jako dowód w oskarżeniu, a także w dyskwalifikacjach sportowych. Ponieważ technika ta może służyć do sprawdzania metabolitów, wytwarzanych w wyniku reakcji na substancję zabronioną, metoda ta jest przydatna w przypadku nowoczesnych leków, które są specjalnie zaprojektowane by „zniknąć” w organizmie.

Medycyna

Oprócz identyfikacji poziomów składników odżywczych, których oznaczenie jest niezbędne w celu postawienia diagnozy, HPLC jest często używana do analizy próbek biologicznych od osób już z istniejącą diagnozą. Identyfikując określone metabolity u pacjentów np. z chorobą Parkinsona lub chorobami serca, naukowcy mogą wykorzystać biomarkery do pomocy we wczesnej diagnozie przyszłych pacjentów.

Przemysł spożywczy

W ciągu ostatnich kilku dekad stosowanie chemikaliów w rolnictwie i produkcji żywności stało się znacznie bardziej powszechne. W wielu przypadkach może to być problematyczne, ponieważ stosowane związki chemiczne pozostają na produktach żywnościowych, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Na szczęście HPLC może być również używana do identyfikacji i ilościowego oznaczania takich związków jak pestycydy, konserwanty, sztuczne aromaty i barwnikami; przyczyniając się do skutecznej kontroli jakości oferowanych na rynku produktów.

Niezależnie od zastosowania, technika wysokosprawnej/ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej zyskuje coraz większe znaczenie w przemyśle, a możliwości jej wykorzystania ciągle rosną, zatem warto mieć ją w swoim portfolio- zapraszamy na profesjonalne szkolenia- najbliższe dostępne terminy szkoleń znajdziesz tu: ZAPISZ SIĘ

[1] Huber JF, Hulsman JA. A study of liquid chromatography in columns. The time of separation. Anal Chim Acta. 1967 May-Jun;38(1):305-13. doi: 10.1016/s0003-2670(01)80592-4. PMID: 6045433.

 

 

 

Leave a Comment